Accommodating guests during pandemic times: A case-study of Airbnb hosts in Aarhus Denmark

Projekttitel Accommodating guests during pandemic times: A case-study of Airbnb hosts in Aarhus Denmark
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Turisme
Teaser Airbnb er et hot emne. Det viser den store opmærksomhed, vores tidligere publiserede paper har modtaget både i Danmark og i udlandet.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Simon Lind Fischer
Lektor
sfi@eadania.dk
+45 72291167
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2020 - 30. juni 2023
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Med udgangspunkt i vores literature review og vores model ”The Four P’s of Airbnb Host Motivation”, som blev publiseret i 2019 i journalen Research in Hospitality Management, vil vi undesøge: Hvad motiverer de superhosts, der, udover at være værter, leder og arrangerer møderne i VisitAarhus Airbnb Host Community? Gennem et dobbelt-kvalitativt undersøgelsesdesign vil vi samtidig undersøge, hvordan Airbnb værter leverer hospitality i en Covid-19 tid samt diskutere og reflektere over Airbnbs strategiske position og tilgang til værdiskabelse.”

- Baggrund og formål

Airbnb vokser hastigt og er i gang med at forandre turismen og destinationen – med stor potentiel konsekvens for mange lokale aktører. Da deleøkonomi er en ny størrelse med en historik på kun omkring 10 år, mangler der ny viden og forskning om emnet på et internationalt og nationalt plan – og endnu mere er det tilfældet på det regionale og lokale plan. Ligesom Airbnb kan udgøre en stor trussel for den enkelte turismeaktør, kan det i høj grad også udgøre en mulighed. Airbnb-gæster forbruger hele 891 kr./dag i byen på mad, drikke og lokale oplevelser, hvilket svarer til 42% af deres rejsebudget.

Projektet har en stærk forankring i vores serviceøkonom- samt BA IHM uddannelse, da projektets emner, deleøkonomi og turisme, og praksisfeltet i VisitAarhus og Airbnb netop handler om service, hospitality og oplevelser.

 

Deleøkonomi, der optræder som et underfelt til feltet hospitality management, vækster ved hjælp af digitale netværk. Det digitale er et særlig vigtigt område både for videnuniverset, for de nævnte uddannelser og for Erhvervsakademi Dania som helhed. Viden genereret i projektet vil desuden have relevans for Erhvervsakademi Danias aftagere.

- Aktiviteter og handling

Fase 1: Designe metode. Observation af host community møder + Hjemmebesøg og dybdegående interviews med værter. Møder med Visit-Aarhus. Deltage på Forskningskonferencer.

Fase 2: Opdatere lit review. Samarbejde med international anerkendt forsker om at designe og skrive forskningspaper. Møder med VisitAarhus.

Fase 3: Skrive paper. Deltage på forskningskonferencer. Møder med VisitAarhus.

Fase 4: Formidle i avisartikel. Møder med VisitAarhus.

Fase 5: Udgive paper. Deltage på forskningskonferencer. Møder med VisitAarhus.

Fase 6: Formidle resultater gennem indlæg i aviser og præsentationer i relevante fora. Møder med VisitAarhus.

 

Der er lavet 6 faser, som svarer til de 6 halvår, der er i projektet. Det er dog vigtigt med fleksibilitet i processen, hvorfor fasernes indhold kan flyttes rundt efter, hvad der giver mening undervejs.

- Projektets Metode

Mixed methods (qual-qual): Tematisk litteraturstudie efterfulgt af en kvalitativ, etnografisk undersøgelse med rod i et feministisk videnskabsteoretisk paradigme.

Som primær metode: hjemmebesøg og dybdegående interviews hos Airbnb værter. Som opstøttende, sekundær metode: observation af host community møder.

- Projektets Forventede Resultater

Vi forventer at finde frem til et fyldestgørende svar på det definerede research question. Det skal resultere i et peer reviewed paper samt formidling i avisartikel, mundtlige præsentationer og undervisningsmateriale.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
  • - Bachelor in International Hospitality Management, Randers (25)
  • - Serviceøkonom, Randers (15)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Dania
Torben Engstrøm Underlin
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Visit Aarhus
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Andet (venligst beskriv)
Peer rev. Artikel