Viden om Finansbachelorerne – Analyse og udvikling af samarbejdet mellem finansbachelorerne, finanssektoren og Cphbusiness

Undersøgelse af ansættelse efter praktik, match af kompetencer, udvikling af karrieren og praktikopholdet som en rekrutteringsplatform.

Projektet vil, med udgangspunkt i de indsamlede data, analysere om vores finansbachelorer udvikler de nødvendige kompetencer under deres uddannelse, for at gøre karriere i den finansielle sektor . Projektet vil således være med til at kvalitetssikre uddannelsen, idet vi får viden om, i hvor høj grad uddannelsen matcher arbejdsmarkedets – og i denne sammenhæng den finansielle sektors – kompetencebehov.

Ligeledes vil det blive undersøgt, hvorfor de nye studerende netop vælger finansbacheloruddannelsen, når uddannelsesudbuddet er så stort. Har de allerede fra start en klar og velgennemtænkt karriereplan, eller har de brug for information og vejledning for at vælge den retning, der bedst passer til den enkelte studerendes kompetencer og interesser.

Virksomhederne ønsker viden om, hvorvidt dimittenderne ønsker en karriere inden for det professionsvalg, de traf på studiet. Samtidig er virksomhederne nysgerrige på, hvad der er drivkræfterne bag de unges karrierevalg. Det vil sige:

  • Bliver de ansat efter endt uddannelse i deres praktikvirksomhed
  • Har de, de rigtige kompetencer til at gøre karriere indenfor branchen
  • Udvikler karrieren sig hurtigt nok
  • Hvordan fungerer praktikopholdet som rekrutteringsplatform for virksomhederne

Der vil efter det første år være blevet udviklet en projektskabelon på baggrund af to brancher. Herefter vil de resterende brancher på lignende måde blive analyseret. Brancherne vil blive inddraget i denne rækkefølge:

  • Forsikringsbranchen
  • Pengeinstitut og realkreditbranchen
  • Ejendomsadministrationsbranchen
  • Ejendomsmæglerbranchen

I det forløbne år har vi således inddraget forsikrings- og banksektoren. Ejendomsadministration- og ejendomsmæglerbranchen vil blive inddraget i det kommende år.

Vælg et tema eller søg efter projekter