Udvikling af lederes professionspersonlige kompetencer på Diplomuddannelsen i ledelse

Hvordan kan ledere få gavn af et øget fokus på sammenhængen mellem det kropslige, personlige og professionelle i lederuddannelsen?

I samarbejde med Lektor Helle Winther fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet gennemfører Zealand et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan træning af lederes professionspersonlige kompetencer kan integreres i uddannelsen af ledere. Projektet gennemføres med valgmodulet ”ledelse og coaching” på diplomuddannelsen i ledelse i Nykøbing F. som case (forår 2019).

Den professionspersonlige kompetence defineres af Helle Winther (2014) som en kombination af:

  • Egenkontakt: kontakt til egen krop og personlige følelser, evnen til at være fokuseret og nærværende, evnen til at have hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus og en privat afgrænsning.
  • Kommunikationslæsning og kontaktevne: evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse både den verbale og kropslige kommunikation. Evnen til at skabe tillidsvækkende kontakt med andre. Evnen til at sætte grænser.
  • Lederskab over gruppe eller situation: professionelt overblik, udstråling, centrering, klart lederskab over gruppe eller situation. Evnen til at indtage og holde et rum med en sund og kropsligt forankret autoritet.

Vælg et tema eller søg efter projekter