Hop til indhold

Tyd håndskriften fra din unge digitale bankkunde

Projektet ønsker at evaluere, hvordan en finansiel casevirksomhed arbejder med unge kunder i dag og give anbefalinger til deres fremadrettede arbejde med disse.

Projektet ønsker at evaluere, hvordan vores casevirksomhed (et mellemstort pengeinstitut) i dag arbejder med den unge generation af kunder – også kaldet generation Z – og komme med anbefalinger til dette arbejde.

Projektet vil tage udgangspunkt i eksisterende viden fra et antropologisk studie fra 2015, hvor generation Z som bankkunder er undersøgt. I det antropologiske studie er generation Z som bankkunder beskrevet og studiet fremkommer med en række konkrete løsningsforslag til pengeinstitutterne.

Med baggrund i et studie af vores casevirksomhed ønsker vi at afdække virksomhedens håndtering af denne kundegruppe. Observationsstudiet foretages med henblik på at sammenholde denne viden med publikationen om generation Z og skal munde ud i en ”pixibog” med konkrete anbefalinger til casevirksomheden og lignende virksomheder.

Forskningsspørgsmål: Hvilke indsatser kan et mellemstort pengeinstitut implementere for at fastholde generation Z som kunder nu og i fremtiden?

  • Hvordan håndteres generation Z i casevirksomheden i dag?
  • Hvad kan casevirksomheden ændre?
  • Hvorledes kan lignende pengeinstitutter anvende de fremkomne anbefalinger?

Vælg et tema eller søg efter projekter