Hop til indhold

Tværfagligt samarbejde i SMV

Projektet undersøger de drivers og dangers, som kan være en del af tværfagligt samarbejde. Vi undersøger området med udgangspunkt i danske SMV'er

Tværfaglige teamkompetencer er en anerkendt og efterspurgt kompetence i mange organisationer, og derfor antager vi, at tværfaglige samarbejdskompetencer er anvendelige og værdifulde for dimittender fra Erhvervsakademi Aarhus.

Målet med projektet er at undersøge, hvordan SMV’er kan øge deres innovationskraft og værdiskabelse gennem samarbejde på tværs af fagligheder. Målet er at opstille drivers og dangers, som kan hjælpe virksomheder og uddannelser til at blive klogere på området.

Siden 2013 har erhvervsakademiet afholdt Eksperter i teams-forløbet, hvor det primære omdrejningspunkt er tværfaglighed. Projektet giver os mulighed for at finde ud af, om indholdet i faget reelt afspejler den virkelighed, de studerende vil møde i praktikophold og job i SMV’er? Kort sagt: Er vi i sync med virkeligheden?

Vælg et tema eller søg efter projekter