Spekulative prisbobler – teori, historiske erfaringer og relevans for boligmarkedet i Syddanmark

Hvad er spekulative prisbobler, og har de relevans i den daglige økonomiske teori?

Næsten dagligt fylder diskussioner om spekulative prisbobler avisspalter og andre medier.  Især på ejendomsmarkedet, hvor man endnu ikke har glemt de kraftige prisstigninger inden krisen i 2009. Projektet er delt op i to dele. Første del er en redegørelse og behandling af relevante historiske eksempler, teoretiske baggrunde og forklaringer for spekulative prisbobler. Blandt andet behandler denne del forventnings-dannelse på markederne, henholdsvis de adaptive og de rationelle forventninger. Herefter retter projektet fokus mod boligmarkedet: De vigtigste årsager til og forklaringer på prisstigninger og eventuelle spekulative prisbobler analyseres og diskuteres. Formålet er at opstille årsagsforklaringer, variabler og på den baggrund en model, der i nogen grad kan forudsige om vilkårene for en spekulativ prisboble på ejendomsmarkedet er til stede. I anden del af projektet anvendes modellen på ejendomsmarkedet i Syddanmark.

Vælg et tema eller søg efter projekter