Hop til indhold

ROOM FOR TRENDS?

Hvordan kan hoteller i Danmark inspireres til at arbejde proaktivt med at implementere trends i deres forretning?

Projektet tager udgangspunkt i eksisterende viden om trendsociologi, trendforskning og -typologier samt relevante mega- og gigatrends i turisme- og hotelbranchen. Projektet kobler trendteorierne og nyere viden inden for trends med hotel/turismeudvikling og genstandsfeltet hotelbranchen.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan hoteller på nuværende tidspunkt griber arbejdet med trends an, med henblik på at kunne identificere de barrierer og drivers, som branchen møder i arbejdet med trends. I forlængelse heraf opstiller projektet en række anbefalinger, der kan inspirere hotellerne til at komme i gang med at arbejde med trends fra det strategiske til det operationelle niveau.

Forståelse af trends, tendenser og strømninger, der rører sig i samfundet, er forudsætningen for at virksomheder kan agere proaktivt i en til stadighed mere turbulent verden. Forandring er kernen i arbejdet med trends, og at kunne agere proaktivt på trends, kan være den forskel der gør, at virksomheden overlever i en turbulent omverden og bedre kan modstå kriser og forandringer. For at kunne forstå trends, må man kunne forstå baggrunden for trends og de samfundsstrømninger, der peger på en specifik trend. For mange hoteller er der forståeligt nok fokus på drift og det er ikke nødvendigvis udviklingsarbejdet, der prioriteres. Meget eksisterende litteratur og forskning har fokus på at udpege brancherelevante trends og mindre fokus på, hvordan hotellerne kan omsætte trends til tiltag i udviklingen af deres forretning og værdikæde.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter