Nyt Nørgaardsvej

Cphbusiness ønsker at udvikle læringsmiljø, som kan tiltrække og fastholde de rette studerende og komplementere deres faglighed med personlige kompetencer.

Cphbusiness Lyngby har ændret rammerne for undervisningen således, at vi i meget højere grad samarbejder på tværs af uddannelserne i huset, fokuserer på tværfaglighed, samarbejder med erhvervet og især tænker læring frem for undervisning. Vi uddanner til praksis – derfor skal de studerende lære at lære gennem praksis.

Kernen i projektet er fokus på læring og praksisnærhed. En metode til at opnå dette er strukturel. Vi bruger således ikke længere et traditionelt skema og fag. Vi arbejder i stedet i 3 ugers moduler (5 på et semester). Hvert modul har et tema, som skal afsluttes indenfor de tre uger, med fx en projektfremlæggelse. De studerende demonstrerer således deres viden og får feedback hver 3 uge – og de får undervejs i modulet undervisning, der er kan hjælpe med at løse problemfeltet. Således bliver al undervisning rettet direkte mod modulets tema, problem og projekt.

Ved at give de studerende afrapporteringer hver 3. uge forsøger vi at genskabe den samme motivation og modtagelighed for læring, som erhvervsaktive har på efteruddannelse, hvor det lærte skal bruges straks. Vi giver således den nødvendige grundviden, så den giver mening her og nu. Vi har kunne se, at interesse og aktivitet stiger mærkbart, når det lærte kan anvendes i modulets projekt. De studerende bliver dermed i højere grad indstillede på selv aktivt at skabe læringen i samarbejde med hinanden og underviserne.

Undervisernes rolle bliver også en anden. I stedet for at være fageksperter bliver de i højere grad facilitatorer, der i teams skaber et meningsfyldt flow i modulet, giver grundviden, giver feedback, vejleder og stiller gode spørgsmål. På den måde bliver viden og læring samskabt mellem de studerende og undervisere.

Det problemorienterede arbejde i projekterne har fokus på at udvikle kompetencer hos de studerende, som kan anvendes i praktik og efterfølgende jobs. Det, de studerende skal lære, prioriteres således ud fra, hvad der kan anvendes direkte i erhvervet, naturligvis indenfor studieordningernes rammer.

Projektforløbet har udover de strukturelle ændringer i høj grad været båret af eksperimenter i vores undervisningsteams.
De vedlagte videoer er fra en dag, hvor vi fortalte hinanden historierne om vores nye arbejdsform. Disse kan forhåbentlig gennem deres forskellighed og bredde give indblik i vores pædagogiske omstilling.

Hvorfor gør vi det?
• For at skabe læring og erhvervskompetencer
• For at skabe større læringsaktivitet og mindre frafald

Vælg et tema eller søg efter projekter