Kultur i et innovationsperspektiv

Muligheder for øget vækst i dansk turisme ved at satse på immaterielle kulturoplevelser, fx hygge og lykke. Foto: Ty Stange for Wonderful Copenhagen

Foto: Ty Stange for Wonderful Copenhagen
Projektet består af flere dele. Foreløbig er følgende delprojekter publiceret som conference papers på den årlige EuroChrie konference for forskere og undervisere i turisme og hospitality. Alle papers har været gennem en double-blind peer-review process og er efterfølgende blevet præsenteret på en konference for fagfæller.

The Cultural Triangle: A Conceptual Model

Foreign Nationals’ Perception of a Destination’s Culture: A Survey of Cultural Categories Associated with Denmark

Cultural Values and Behaviour in a Destination Country: An Integrative Approach

Depictions of Culture: The Case of Tourists’ Guidebooks

Culture-specific Well-being Phenomena in Tourism: An Evaluative Approach to Establish Uniqueness

 

Projektet er startet med at udforske og forstå den kulturelle process (The Cultural Triangle). Danmark er valgt som case. Næste studie så på, hvordan borgere i fem lande (Norge, Sverige, Tyskland, Holland, UK) ser på Danmark (Forreign Nationals’ Perception). Derefter blev kulturelle værdier og adfærd i Danmark udforsket, altså hvordan er danskerne (Cultural Values and Behaviour). Det efterfølgende studie udforskede, hvordan Danmark bliver portrætteret i internationale guidebøger (Depictions of Culture). Et studie så på et specifikt dansk fænomen, hygge (Culture-specific Well-being Phenomena).

Vælg et tema eller søg efter projekter