Generationsledelse

Ledelse på tværs af generationer

 

Ledelseskompleksiteten vokser på alle fronter, når de forskellige generationers ønsker og krav til arbejdspladsen bliver stadig mere divergerende. Hver generation er forskellig, motiveres, stimuleres og drives forskelligt. Det er en udfordring for ledere at rumme og navigere i. Både fra Cphbusiness’ forskningsprojekt Ledelse af unge II og forskningsprojektet Unge Ledere fremhæver de i alt 60+ SMV’er, at generationsledelse er en af deres største ledelsesmæssige udfordringer. 

Cphbusiness driver projektet, Generationsledelse, der gennemføres fra efteråret 2020 til medio 2021. Projektet sigter på at producere konkrete produkter i form af videoer med unge ledere, podcasts med diverse eksperter og artikler til relevante tidsskrifter. 

Den nye viden og de konkrete produkter formidles på relevante sociale medier, primært LinkedIn samt på platformen www.ungleder.dk og anvendes på relevante fag. 

Vælg et tema eller søg efter projekter