Generationsledelse

Projekttitel Generationsledelse
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Ledelse på tværs af generationer
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Karen Spuur
Projektleder, Lektor
kcer@cphbusiness.dk
3615 4885
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2020 - 30. juni 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Ledelseskompleksiteten vokser på alle fronter, når de forskellige generationers ønsker og krav til arbejdspladsen bliver stadig mere divergerende. Hver generation er forskellig, motiveres, stimuleres og drives forskelligt. Det er en udfordring for ledere at rumme og navigere i. Både fra Cphbusiness’ forskningsprojekt Ledelse af unge II og forskningsprojektet Unge Ledere fremhæver de i alt 60+ SMV’er, at generationsledelse er en af deres største ledelsesmæssige udfordringer. 

Cphbusiness driver projektet, Generationsledelse, der gennemføres fra efteråret 2020 til medio 2021. Projektet sigter på at producere konkrete produkter i form af videoer med unge ledere, podcasts med diverse eksperter og artikler til relevante tidsskrifter. 

Den nye viden og de konkrete produkter formidles på relevante sociale medier, primært LinkedIn samt på platformen www.ungleder.dk og anvendes på relevante fag. 

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews med unge ledere og eksperter. Undersøgelsen vil gennem interviews forholde sig til de udfordringer, som lederne oplever som følge af de op til 5 generationers indtræden på arbejdsmarkedet. Hvordan påvirker det den sammensatte medarbejderskares relationer, forståelsesmønstre, anerkendelse, identitet- og meningsdannelsen? 

Der vil løbende blive formidlet ny relevant viden til målgruppen, ledere i danske SMV’er og andre med interesse for generationsledelse. 

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt

Effekt

  • Projektets resultater styrker indsigten i ledelse på tværs af generationer. 
  • Den direkte afledte effekt af projektet er en øget opmærksomhed på udfordringen med at rumme op til 5 generationer på en arbejdsplads, at skabe videndeling og forbedret samarbejde mellem de forskellige generationer.   
  • Anvendelsesorienteret viden, som er med til at gøre ledelse på tværs af generationer til en mere professionel disciplin.   
  • Skabe fokus på de forskellige generationers ønsker og behov og dermed sikre bedre fastholdelse af alle generationer i virksomheder.  
  • Viden om generationsledelse kan hjælpe ledere til at skabe større arbejdsglæde gennem et bedre kendskab til de forskellige målgruppers behov. 
  • Give ledere et overblik over hvilke fokusområder, der ledelsesmæssigt skal prioriteres for at sikre bedst muligt samarbejde på tværs af generationerne.   
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel