eSport:GO

En af katalysatorerne for eSports branchens vækst er afholdelse af events. Projektet vil udforske muligheder i det offentlig-private samarbejde.

Der skal udarbejdes en eksplorativ undersøgelse via litteraturstudier og identifikation af samarbejdspartnere og interessenter. Projektet har til formål at afdække og identificere en problemstilling til brug i videre forskning inden for e-sport events og Offentlig-Privat Samarbejde (OPS).

Det offentlige defineres som værende kommuner og/eller regioner, mens det private defineres som værende private arrangører af E-sport events.

Det endelige mål for den eksplorative undersøgelse og den efterfølgende forskning vil være et bud på best practise til brug i fremtidige Offentlig-Private samarbejdsrelationer indenfor e-sport events.

 

 

 

Vælg et tema eller søg efter projekter