Entreprenørskab på Galleri

Kunsten at få en kunstner til at sætte pris på sig selv

Som nyuddannede smykkekunster er det vanskeligt at få sit navn slået fast i byens mange gallerier, udstillingshaller og butikker. Dels fordi der er stor konkurrence indenfor feltet, men også fordi entreprenørskab sjældent optræder som et fag på de kunsteriske uddannelser.

På denne baggrund har Forskning & Innovationenheden på Københavns Erhvervsakademi (KEA) i samarbejde med Institut for Ædelmetal (IFÆM) udviklet og afholdt et undervisningsforløb, der sætter fokus på, hvordan man som smykkekunstner kan opstarte og drive egen kunstneriske virksomhed.

Undervisningsforløbet omfattede en intensiv projektuge, efterfulgt af undervisningsdage og gruppearbejde med udvikling af en kollektion bestående af et kunstnerisk og et kommercielt smykke, der senere skulle udstilles. De studerendes gruppearbejde resulterede således i ‘The Augustiner Collection’ som blev fremvist på Smuck Festivallen i München, samt planlægning og gennemførelse af den afsluttende udstilling ’Jewellery Art/Commercial Showpiece’ i København.

Gennem undervisningsforløbet har de studerende skulle opnå indsigt i oplevelsesøkonomi, entreprenørskab og markedet, samt færdigheder indenfor kommunikation, storytelling og personlig branding. I forbindelse med den afsluttende udstilling har de studerende stået for en række praktiske aspekter, som projektstyring, målgruppeanalyser og markedsføring af udstillingen. De har således arbejdet med at styrke deres personlige brand som kunstnere og de immaterielle aspekter, der ligger udover det konkrete håndværk i at være smykkekunstner.

De studerende på Institut for Ædelmetal har fået mulighed for at tilegne sig entreprenante kompetencer i relation til at tænke innovativt i forretningsmodeller, og blive bedre til at gøre sig synlige og sætte pris på deres arbejde.

Vælg et tema eller søg efter projekter