Hop til indhold

E-eksport for BtC og BtB virksomheder

Projektet skal skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde med E-eksport på BtB og BtC markeder

Formålet med FoU aktiviteten er, at Cphbusiness kan bidrage til at skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde med E-eksport både på BtB og BtC markederne. 

Mål: 

 • Deltagelse af 5-10 virksomheder 
 • Der er mulighed for at inddrage flere samarbejdspartnere  

I forbindelse med pandemien Covid19 har mange danske virksomheder oplevet udfordringer med at kunne sælge deres varer, uden at være fysisk tilstede. Udfordringerne er særlig karakteristisk for virksomheder, der endnu ikke erhvervet kompetencerne til at eksportere via online-aktiviteter. Undersøgelser fra DI viser, at digital eksport kun udgør 2% af den samlede eksport. Derfor er der ligeledes et potentiale for SMV’ere, hvis SMV’ere i begrænset omfang har eksporteret og i særlig grad, hvis man ikke har erfaringer og kompetencer til at arbejde med eksportmarkedsføring. 

Potentielle samarbejdspartnere ud over deltagende virksomheder kunne være: FDIH, Business Danmark, Trade Council (UM), Erhvervshus København 

Findings fra projektet kan have form af forskellige formidlinger:

 • Konference: Projektet findings præsenteres for institutioner og deltagende virksomheder.
 • Projektets casevirksomheder kan danne grundlag for projektarbejde i undervisningen på de forskellige uddannelser på området. 

Faglige områder der kan nyde godt af projektet på både FTU og EVU:  Alle obligatoriske fag men i særlig grad videnområdet International Markedsføring. Afhængig af identifikationen af potentielle udfordringer kunne følgende videnområder ligeledes blive inkluderet i projektet: 

 • Salg & Markedskommunikation, idet der kan være kulturelle og sproglige barrierer, der har en markant betydning, når eksporten foregår via online-platforme.  
 • Jura, idet virksomheder kan være udfordret med forskellige handelsbetingelser.
 • Logistik og indkøb:  den eksporterende virksomhed skal foretage en række valg mht. placering af produktion og salg, i særlig grad, hvis hastighed (fremfor stabilitet) er en væsentlig konkurrenceparameter.

Projektet bygger videre på tidligere projekter om digitalisering af salget og digital købsadfærd, hvor der hidtidigt har være fokus på afdække potentialet for danske virksomheder på hjemmemarkedet.

Formålet med projektet er således: 

 1. Samle op på den eksisterende viden fra tidligere FoU projekter 
 2. I lyset af Corona situationen at indsamle yderligere viden, der bidrager til, at SMV’ere kan anvende e-handel til at sikre fremtidig indtjening på eksportmarkederne 
 3. At formidle viden og angive muligheder til deltagende aftagere og interesseorganisationer 
 4. At indarbejde den erhvervede viden i læringsforløb på Cphbusiness  

Det overordnede formål med FoU aktiviteten er, at Cphbusiness kan bidrage til at skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde med E-eksport både på BtB og BtC markederne.

Vælg et tema eller søg efter projekter