Digigrow 2- online value proposition

Projektet skal afdække nye måder hvorpå virksomheder kan skabe værdi online for deres kunder med afsæt i kunderejse og kundeoplevelse.

Projektet bygger videre på Projekt DigiGrow 1, der fokuserede på hvilke digitale kompetencer, der bliver brug for fremover i de danske virksomheder. Via kvalitative case studies vil vi afdække nye måder hvorpå SMV’ere kan skabe værdi online for deres kunder og derved styrke deres online value proposition (OVP) i en marketingmæssig sammenhæng.

Aftagere for projektet er primært SMV’ere i Syddanmark, men i projektet inddrages både små og store virksomheder med henblik på at afdække online værdiskabelse. Resultaterne fra projektet kan alle danske virksomheder blive inspireret af.

Projektet fokuserer på marketingområdet og hvor følgende områder indgår: Kunderejse og kundeoplevelse. Der afgrænses til B2C-markedet.

Forskningsspørgsmål
Hvordan kan virksomhederne skabe værdi online for deres kunder?

Vælg et tema eller søg efter projekter