Datadreven Forretningsudvikling 2.0

Datadreven forretningsudvikling på tværs af virksomheden. Rejsen fra strategi til handlingsplan og udvælgelse af KPI´er.

Datadreven Forretningsudvikling 2 har som målsætning at operationalisere den model, som projektets første del har udviklet. Modellen kan bruges på tværs af brancher til, på basis af dybdeinterview, at foretage en analyse af den givne virksomhedes indsats ift. arbejdet med datadreven forretningsudvikling inden for 4 dimensioner. Modellen er udarbejdet på basis af projektets underliggende litteraturstudie, foretaget i foråret 2020. Analysen af virksomhedens indsats, inden for de nedenfor nævnte 4 dimensioner, munder ud i en ”score”, der kan hjælpe virksomhederne med at få et indtryk af, samt indblik i, deres datadrevne modenhed/parathed. Modellen er egen tilvirkning og fokuserer på en analyse af virksomhedernes indsats ift. at blive datadrevne.

Vælg et tema eller søg efter projekter