BOOST 3.0 – 4 dimensional uddannelse – fra forskning til handling.

Hvordan opnås bred implementering af forskningsresultater med udgangspunkt i implementeringen af karakteregenskaber fra 4 dimensional uddannelsesmodellen?

BOOST 2.0 projektet viste, at det er relevant at fokusere på de studerendes dannelse og karakteregenskaber ud fra 4 dimensional uddannelsesmodellen, (Fadel, Groff, 2019). Projektet viste også, at de studerende kan udvikle og træne personlige kompetencer og karakteregenskaber gennem målrettede undervisningsforløb, og at og de evnede at omsætte læringen fra forløbet til konkrete tanker og handlinger i praksis. Men trods de positive resultater pegede BOOST 2.0 projektet også på udfordringer med en bred implementering og internalisering på EAAA.

 

Målet med BOOST 3.0 er derfor at afdække, hvordan vi kan opnå en bred implementering. Vi skal gennem BOOST 3.0 undersøge hvordan vi, som organisation, kan gå fra ”få til flere” og dermed bevæge os fra ”combination to internalization” i Nonakas model samtidig med, at BOOST 2.0 projektets anbefalinger udbredes og testes på udvalgte studerende og undervisere på flere forskellige uddannelser.

 

Forskningsspørgsmål:

Hvordan kan forskningsresultater implementeres og internaliseres med udgangspunkt i BOOST 2.0 som case?

 

Undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvilke teorier og modeller, f.eks. inden for adfærdsteori, vidensspredning i organisationer, nudging osv., kan give anbefalinger til en bredere implementering af forskningsresultater og karakterdimensionen i 4 dimensional uddannelse ud fra erfaringerne fra de tidligere projekter på EAAA?
  • Hvad kan fremme og hæmme implementering hos ledelse og undervisere på EAAA?
  • Hvilke interventioner og anbefalinger kan understøtte en implementering af 4 dimensional uddannelse på EAAA?

I forlængelse heraf:

  • Hvordan kan vi skabe flere ambassadører og udvikle ejerskab blandt undervisere og ledelse for implementering og internalisering af karakterdimensionen i 4 dimensional uddannelsesmodellen på EAAA?
  • Hvordan kan vi, ud fra resultaterne i BOOST 3.0, arbejde videre med en generel internalisering, og dermed gå” fra flere til mange”, specifikt ift. implementering karakterdimensionen i 4 dimensional uddannelse og overordnet ift. forskningsprojekter generelt på EAAA?

 

Vælg et tema eller søg efter projekter