Hop til indhold

Alternative metoder til fastlæggelse af strømværdier for kabler og ledninger i elektriske installationer

Hvorfor er reglerne for elektriske installationer ikke skabt til hensigtmæssigt design af installationerne? Kan der skabes et mere fleksibelt grundlag?

El-branchen i Danmark gør brug af harmoniserede standarder ifm. udførslen af elektriske installationer til stærkstrøm. De standarder, der umiddelbart bliver brugt, er ofte besnærende ift. valget af installationsløsninger, og branchen ønsker derfor alternativer, der kan udvide mulighederne i valget af installationsløsninger – både ved etableringen af installationer i nye bygninger samt ved senere udvidelser af eksisterende installationer.

Vælg et tema eller søg efter projekter