Hop til indhold

AI i banksektorens kunderådgivning

AI er en af de hotte teknologier, som der er store forventninger til. Men hvad er hype og hvad er realiteter?

Projektet har til formål at afdække tilgange og perspektiver, som banksektoren i Danmark ser i deres brug af kunstig intelligens til at kvalificere beslutningstagen i deres privatkunderådgivning.

Det grundlæggende forskningsspørgsmål er:

  • I hvilket omfang gør den danske banksektor brug af kunstig intelligens (AI) i forhold til beslutningstagning i privatkunderådgivning?

 

Forskningsspørgsmålet afgrænses således:

Bankerne er sorteret og grupperet efter størrelsen af deres arbejdende kapital, defineret som summen af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud samt egenkapitalen. Udenlandske banker med filialer i Danmark, herunder Nordea, kategoriseres i en gruppe for sig, og er ikke med i denne liste. Listen er baseret på en liste fra Finanstilsynet, senest med tallene for 2022.

Der udvælges prioriteret 6 forskellige typer af banker fra listen, 2 fra hver af kategorierne 1, 2 og 3, for at få en fornemmelse af om der er forskelle i brugen af kunstig intelligens (AI) i forhold til bankerne størrelse.

  • Hvordan opfatter nøglemedarbejderen hos de udvalgte banker inden for tre grupperinger i banksektoren deres brug af kunstig intelligens i forhold til beslutningstagning i privatkunderådgivning?

Vælg et tema eller søg efter projekter