Hop til indhold

Stevns Klint Experiences håndtering af den kommende AI-forordning i deres HR-arbejde

Hvordan sikrer vi, at Stevns Klint Experience er klar til den kommende AI-forordning?

Kilde: stevnsklint.dk

Dette projektresumé relaterer sig udelukkende til pilotstudiet. Det videre projekt berøres således kun i det omfang, hvor dele af pilotstudiet forventes at finde direkte anvendelse i det senere projektarbejde.

Vi vil foretage et pilotstudie af Stevns Klint Experience, hvor vi vil afdække hvilke AI- og Machine Learning baserede HR-værktøjer virksomheden benytter sig af, og hvilke overvejelser virksomheden har gjort sig omkring brugen af AI-og Machine Learning baserede HR-værktøjer, også til brug i fremtiden.

Forskningsspørgsmål:

Hvordan kan Stevn Klint Experience på en sikker, lovlig og smidig måde benytte sig af AI- og Machine Learning-baserede HR-værktøjer, så de dermed er klar til implementeringen af den kommende AI-forordning?

 

Undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvilken eksisterende viden og litteratur er der på dette område? (Dette indbefatter også deltagelse i relevante kurser, webinarer o.l.)
  • Hvordan kan denne eksisterende viden omsættes i et konkret forskningsdesign til brug for undersøgelse af Stevn Klint Experience?
  • Hvilke HR-værktøjer benytter Stevn Klint Experience sig af?
  • Hvordan kan disse HR- værktøjer og den nuværende håndtering af HR-arbejdet blive udfordret af den kommende AI-forordning?
  • Hvad kræves der for at Stevns Klint Experience kan blive klar til at implementering af den kommende AI-forordning?
  • Hvilke implikationer har resultaterne fra Stevns Klint Experience for håndteringen af HR-arbejde i SMV’er set i lyset af den kommende AI-forordning?

Hvordan formidles disse resultater på en måde, så problemstillingernes relevans står klart for andre SMV’er?

Vælg et tema eller søg efter projekter