Hop til indhold

Soft skills i serviceerhvervene

Projekt identificerer de konkrete soft skills, som en række erhverv ønsker at deres ansatte, der arbejder med gæste/kundekontakt, skal have

Service og Oplevelse vil med denne ansøgning søge om midler til at identificere de konkrete soft skills, som en række erhverv ønsker at deres ansatte, der arbejder med gæste-/kundekontakt, skal have. Vi ved, at erhvervene har fokus på soft skills, men vi ved ikke hvilke soft skills, der er vigtige i de erhverv, hvor de ansatte har tæt personlig kontakt med gæster/kunder. Data vil indsamles både blandt ledere og blandt frontmedarbejdere, dvs. et ledelsesperspektiv kan inddrages.  

Soft skills, forstået som en modsætning til hard skills, er et emne, der dukker op igen og igen, når videregående uddannelser diskuterer fremtidens arbejdsmarked. Dette bliver også italesat af Viden & Kompetence på Cphbusiness. Samtidig viser forskning, at brancher, hvor ansatte har direkte kundekontakt, prioriterer medarbejdere med soft skills, når de rekrutterer.  

Soft skills underopdeles i people skillssocial skills og communication skills. Måske med undtagelse af communication skills, er der kun lidt fokus på soft skills i uddannelserne; fokus er i høj grad på hard skills, også på Cphbusiness’ uddannelser. 

Forskning i soft skills findes, men har især haft fokus på udenlandske virksomheder, hvor virksomhedskulturen er anderledes end i Danmark, hvilket også er blevet dokumenteret et Cphbusiness FoU-projekt. Vi mangler viden om, hvilke soft skills danske virksomheder i et bredt udsnit af brancher, hvor medarbejderne skal skabe relationer med gæsterne (fra hotel/restaurant til ejendomsmægler/bank), lægger vægt på. 

Med viden om konkrete soft skills i en dansk kontekst vil vi kunne udvikle uddannelserne på erhvervsakademierne, således at der er en meningsfuld balance mellem soft og hard skills. 

Vælg et tema eller søg efter projekter