Små og mellemstore virksomheders budgetpraksis

Hvad er budgetpraksis for danske små og mellemstore virksomheder? Er der et gap mellem teori og praksis?

Virksomheder er under stadig stigende pres for økonomisk performance, økonomisk gennemsigtighed over for interessenter, økonomisk effektivitet, og i det hele taget har den sidste finansielle krise vist et stadigt stigende behov for dygtigt udarbejdede, gennemtænkte og detaljerede budgetter, der kan afspejle, hvilke aktiviteter virksomheden planlægger i den kommende tid, og hvad de økonomiske konsekvenser er heraf.

Denne rationelle og proaktive tilgang passer godt med den litteratur, vi anvender i undervisningen på en række erhvervsakademiuddannelser. Her ser vi budgetprocessen beskrevet som en værdiskabende proces, hvor en mere eller mindre professionel budgetorganisation bestående af ledende medlemmer af virksomheden, i værdiskabelsens ånd med udgangspunkt i virksomhedens strategi analyserer, reflekterer og i samarbejde med deres respektive medarbejdere, finder frem til netop de aktiviteter, der skal ske det kommende år, og hvilke ressourcer der skal til for at udføre dem. Denne proces sker med virksomhedens langsigtede vision og mål for øje. Den primære opgave for budgettet er beskrevet som koordinering af aktiviteter og motivation af medarbejdere. Spørgsmålet er, om det er denne rationelle og proaktive tilgang der lever i praksis.

Vælg et tema eller søg efter projekter