Hop til indhold

Platform2Business

Projektet undersøger, hvordan SMV'er bruger og anskuer online markedspladser i lyset af EU's nye forordning Platform2Business

Projektet undersøger, hvordan små- og mellemstore danske virksomheder bruger og anskuer online markedspladser i lyset af EU’s nye forordning Platform2Business.
En projektgruppe ved Cphbusiness har derfor igennem 2022 arbejdet med emnet.

Projektgruppen har afgrænset problemstillingen til at fokusere på den del af forordningen, der handler om data og virksomheders adgang til data fra de digitale platforme, og har derfor arbejdet ud fra et eksplorativt forsknings- og udviklingsspørgsmål, der hedder:

Hvordan har P2B forordning påvirket danske SMV’er?

For at kunne besvare problemformuleringen har projektgruppen arbejdet med følgende underspørgsmål:

  • Har de små virksomheder kendskab til forordningen?
  • Er de opmærksomme på hvilke data, der opsamles på disse platforme?
  • Kan de se potentialet i at bruge data fra platformene? Og hvad vil det kræve af de små virksomheder at bruge platformsdata?
  • Hvordan er styrkeforholdet mellem de digitale platforme og de små virksomheder mht. brug af data?
  • Hvor langt er platformene og de små virksomheder med implementeringen af den del, der handler om data og transparens?

Vælg et tema eller søg efter projekter