Omnichannel – E-business technology and entrepreneurship

Entreprenørskabsforløb der sætter studerende i stand til at innovere samspillet mellem fysiske og digitale platforme i detailhandlen

Ny vækst i danske detailbutikker kan kun styrkes ved at arbejde målrettet med salg, synlighed og loyalitet via mange kanaler samt ved indarbejdelse af (teknologiske) trends i samspil mellem fysisk og digital handel.

Rapporten ‘Dansk E-handelsanalyse 2013’ viser at 65 pct. af dem, der handler i fysiske butikker, har orienteret sig om den ønskede vare på nettet før købet. Ligeledes lavede Cisco i 2012 en undersøgelse, der fastslog, at eksperters (butiksansatte, bloggere, sportsudøvere m.fl.) indflydelse på salg er vokset markant de sidste 3 år. At forstå sammenhængen mellem de berøringsflader kunden oplever, samt hvad de betyder for købsbeslutningen, er derfor afgørende for at kunne skabe en forretning, der giver kunden den oplevelse, der gør, at de handler gentagende gange og anbefaler butikken til venner og bekendte.

På baggrund af ovenstående har Københavns Erhvervsakademi (KEA) ønsket at udvikle et tværgående entreprenørskabsforløb i E-business, Technologies and Entrepreneurship, der kan ruste de studerende med kompetencer, der sætter dem i stand til agere entreprenant, samt identificere og udvikle nye muligheder inden for E-handel og dermed bidrage til at innovere detailhandlen.

Pilotprojektet Omnichannel – E-business technology and entrepreneurship skal således resultere i et fag/projektmodul, som giver de studerende konkrete erfaringer med at udvikle forretningskoncepter der skaber samspil mellem handel på fysiske og digitale platforme. Dette både i forhold til deres egne virksomhedsidéer og i rollen som konsulent/medarbejder for detailhandlen. At forstå de forskellige salgskanaler og at kunne sammensætte det bedste salgsmix kan give små og nystartede virksomheder en konkurrencefordel, men er også en konkurrencemæssig differentieringsfaktor i forhold til etablerede virksomheder.

Vælg et tema eller søg efter projekter