Hop til indhold

Musikteatret Holstebro vil tiltrække unge mennesker

Hvordan får vi de unge i teatret?

Projektet skal bringe ny viden til Musikteatret Holstebro, som skal bruge denne viden til at lægge en markedsføringsstrategi rettet mod målgruppen 18-25 årige, da denne gruppe kun udgør ca. 10%. Der skal bl.a. undersøges målgruppens kendskabsgrad til Musikteatret Holstebro, forbrugsadfærd, medievaner mv., som kan bidrage til at lave en handlingsplan. Der skal ydermere laves et forslag på en handlingsplan inkl. budget ud fra et arrangement/en event, som vil henvende sig til målgruppen. Musikteatret Holstebro har afsat et budget på 100.000 kr. til afvikling af en konkret event, som skal laves i forlængelse af projektet. Musikteatret påtænker at tage en praktikant, som kan være med til at gennemføre eventen. Direktør Anders Jørgensen og arrangementschef Lone Abildtrup deltog i udarbejdelsen af projektet fra Musikteatret Holstebro.

Vælg et tema eller søg efter projekter