Digitale Megatrends

Nye computerteknologier - hvilke kompetencer kræver fremtiden?

Efterspørgslen efter IT-kompetencer indenfor udvalgte megatrends er i stærk vækst i Danmark. Både virksomheder, offentlige organisationer og uddannelser bør derfor lægge en strategi for kompetenceudvikling for dette områdei, idet disse megatrends vil præge IT-udviklingen i de kommende år, hvilket projektet dokumenterer.

Erhvervsakademi Aarhus har analyseret 300.000 online danske jobannoncer, som er indsamlet sidste halvår af 2018 (se billede nedenfor).

Annoncerne er analyseret for forekomster af 32 megatrends, som er udpeget af det globalt anerkendte analyseinstitut Gartner. Det viser sig, at væksten i efterspørgslen i analyseperioden har været 242% for kompetencen Machine Learning, som samtidig er den mest efterspurgte megatrend kompetence, opgjort efter antal forekomster i jobannoncer. Også de næstmest efterspurgte kompetencer Artificial General Intelligence og IoT Platform har oplevet høj vækst i efterspørgslen, hhv. 190% og 132%. Desuden har 8 andre megatrends også oplevet vækst i efterspørgslen, dog med lavere rate, mens 3 megatrends kun forekommer med så få jobopslag, at det strategisk ikke er muligt at afgøre nogen vækst. Endeligt er der identificeret i alt 17 megatrends, som slet ikke optræder i nogen jobannoncer.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter