KEAweek 2015

En uges praksisnær innovation der bygger bro mellem studerende, fagområder og erhverv

KEAweek er en tværfaglig innovationsuge, hvor studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen om at adressere og arbejde med relevante samfundsudfordringer. Projektet har en praksisnær tilgang, hvor studerende blandt andet løser konkrete problemer for virksomheder.

KEAweek15 involverer alle KEAs 4500 studerende på tværs af de fire programområder TEKNIK, BYG, DESIGN og DIGITAL.

De studerende på 1. år skal i løbet af ugen introduceres for fem innovationstemaer. Disse temaer præsenteres igennem workshops, som skal have en praksisnær metodisk tilgang. Hensigten er, at de studerende prøver de forskellige temaer af i praksis igennem kreative metoder.

De studerende på 2. og 3. år skal, i grupper, komme med løsningsforslag til en problemstilling indenfor ét af de fire innovationstemaer. Gruppernes løsningsforslag fremvises lørdag d. 24. oktober 2015 og vurderes af en jury bestående af repræsentanter fra virksomhederne. Disse fungerer desuden som sparringspartnere under forløbet.

Vælg et tema eller søg efter projekter