Innovation i salg og marketing

Innovationsprojektet strækker sig udover den værdi en traditionel innovations camp kan skabe, ved aktivt at lade de studerende arbejde på tværs af fagligheder

Praksisnær & tværfaglig innovations camp af en uges varighed med fokus på udvikling af nye koncepter, der kan skærpe Camp Adventures værditilbud og øge kendskabsgraden.
Efterfølgende, i projektets anden og tredje fase er ét koncept blevet udvalgt og yderligere specificeret og en prototype er udviklet.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter