Innovation in collaboration

Innovation til opnåelse af vækst via videndeling med de videregående uddannelser

I Roskilde har erhvervsforeningen ErhvervsForumRoskilde (EFR) i 2011 og 2012 samarbejdet på at opbygge et samarbejde mellem erhvervslivet i Roskilde og videregående uddannelser i Roskilde. Det oprindelige fokus har været på samarbejde med RUC i form af projekter. Der har været satset på udarbejdelse af forslag til projekter fra erhvervslivet med assistance fra EFR og overvejende beregnet på udførelse af studerende fra RUC. Projektforslagene er lagt i Projektbasen Roskilde (PBR), der er et IT-system udviklet i 2012af EFR. Systemet kan karakteriseres som en solid prototype, der kræver en del indsigt for at blive betjent tilfredsstillende. PBR er blevet afprøvet i beskeden skala siden indførelsen i oktober 2012 til formidling af projektforslag-

Nærværende projekt er opstået ud fra, at Erhvervsforum Roskilde har behov or at kunne udbedre hjælp til innovationsprojekter (skabe relationer mellem virksomheder og videninstitutioner, RUC, EASJ osv.) Derfor er der et behov for en database med en tilhørende webtilgang Der kan dække dette behov.

Vælg et tema eller søg efter projekter