Heartcore Business – Hvordan skaber kommunikation af CSR, purpose og ansvarlighed værdi i din forretning?

Projektet afdækker opfattelsen af CSR blandt internationale eksperter anno 2020. Formålet er at guide virksomheder i arbejdet med deres ansvarlighed.

 

Projektet afdækker opfattelsen af CSR blandt internationale teoretikere og eksperter anno 2020, og udpeger de dominerende retninger, begreber og tilgange indenfor CSR-, og CSR-kommunikationsforskning og ekspertlitteratur, med det formål at guide virksomheder i at udvælge og især kommunikere deres ansvarlighed til omverdenen.

 Virksomhedernes ansvarlighed, også kaldet CSR, fylder stadigt mere, ikke bare hos virksomhederne selv, men også hos deres stakeholdere. FNs verdensmål, klimakrise og globale bevægelser øger fokus på virksomhedernes rolle i at flytte verdenssamfundet i en mere ansvarlig og bæredygtig retning – ikke bare ved ikke at gøre nogen skade, men også ved at gøre godt.

Vælg et tema eller søg efter projekter