Heartcore Business – Hvordan skaber kommunikation af CSR, purpose og ansvarlighed værdi i din forretning?

Projekttitel Heartcore Business – Hvordan skaber kommunikation af CSR, purpose og ansvarlighed værdi i din forretning?
Projekttype
Frascati Ja
Tema Business | Kommunikation
Teaser Projektet afdækker opfattelsen af CSR blandt internationale eksperter anno 2020. Formålet er at guide virksomheder i arbejdet med deres ansvarlighed.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi
- Kontaktperson Annette Agerdal-Hjermind
lektor
ahj@eaaa.dk
72286223
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2020 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Projektet afdækker opfattelsen af CSR blandt internationale teoretikere og eksperter anno 2020, og udpeger de dominerende retninger, begreber og tilgange indenfor CSR-, og CSR-kommunikationsforskning og ekspertlitteratur, med det formål at guide virksomheder i at udvælge og især kommunikere deres ansvarlighed til omverdenen.

 Virksomhedernes ansvarlighed, også kaldet CSR, fylder stadigt mere, ikke bare hos virksomhederne selv, men også hos deres stakeholdere. FNs verdensmål, klimakrise og globale bevægelser øger fokus på virksomhedernes rolle i at flytte verdenssamfundet i en mere ansvarlig og bæredygtig retning – ikke bare ved ikke at gøre nogen skade, men også ved at gøre godt.

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Fuldt litteraturstudie om CSR og CSR-kommunikation, med fokus på, for det første at give undervisere og studerende på EAAA, et opdateret overblik over feltet, for det andet at udpege handlingsvejledninger (værktøjer) og metoder, samt fundere det strategiske arbejde med CSR, for virksomheder der gerne vil styrke deres CSR-indsats, og særligt kommunikationen heraf.

Metodisk er projektet bygget op i to dele: Først en afdækning af den eksisterende forskning og ekspertviden inden for emnerne; CSR, CSR kommunikation, bæredygtighedskommunikation, samfundsansvar, purposemarketing og purpose. Denne del er formidlet i et såkaldt working paper, målrettet både virksomheder, undervisere og studerende, der arbejder med området.

Dernæst er der foretaget kvalitative forskningsinterview med seks danske virksomheder, som allerede arbejder med samfundsansvar. Den empiriske del er udført dels for at undersøge, hvordan litteraturstudiets opdagelser og konklusioner afspejler den aktuelle praksis i danske virksomheder, dels for at udfordre, udvide og konkretisere de teoretiske pointer med praksiserfaringer og anbefalinger fra virksomhederne. Interviewene er udført som semistrukturerede forskningsinterview, sådan at der kan udledes konklusioner på tværs af virksomhederne i forhold til interviewguidens overordnede emner. Samtidig har projektet til formål at give et indblik i virksomhedernes unikke erfaringer og praksis for dermed at kunne inspirere andre i deres
arbejde med at kommunikere samfundsansvar. Derfor har interviewene også givet rum til at forfølge de forskellige perspektiver og emner, som den enkelte virksomhed har budt ind med undervejs.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter E-bog
Workingpaper