Hop til indhold

Game Hub Scandinavia

Unge entreprenører pitcher igangværende spilprojekter

Spilbranchen oplever lige nu imponerende vækstrater, og der er intet, der tyder på, at denne tendens vil ændre sig. Tværtimod. Ifølge en rapport (McKinsey 2014) forventes i perioden 2012-2017 en vækst på 59% i branchen samt et forbrug på 109 milliarder USD i 2018. Projekt Game Hub Scandinavia vil derfor sikre, at spilbranchen bliver et af programområdets kommende store indtægtsområder. Projektet vil gøre dette via etablering af stærke vækstmiljøer, der sikrer overlevelse for de nye spilvirksomheder og via forskning i diversifikation, der skal skabe ny viden om, hvordan spilbranchen kan udvide sit markedsområde. Denne diversifikation skal omfatte både nye produkter, eksempelvis til velfærdsteknologien, og nye markeder, eksempelvis Asien. På basis af case studies gennemført af partneruniversiteterne og med inddragelse af slutbrugerne i vækstmiljøerne testes og implementeres flere modeller for diversifikation i løbet af projektet, og den nyeste viden bliver dermed meget hurtigt omsat i konkret skabelse af nye arbejdspladser.

 

Projektet vil styrke spilbranchens kommende position ved også at sætte fokus på entreprenørskab i spiluddannelserne, så det sikres, at branchen i fremtiden kan rekruttere den fornødne arbejdskraft, og at der samtidig skabes en tradition for, at mange unge etablerer egen spilvirksomhed efter endt uddannelse. Projektets primære målgruppe er nye spilvirksomheder i programområdet – etableret og drevet af de mange talenter, der hvert år uddannes på programområdets spiluddannelser. Projektet vil i løbet af de næste 3 år videreudvikle 53 spilvirksomheder, der for langt størstedelens vedkommende er etableret indenfor de seneste 3 år, og samtidig supplere den skandinaviske spilbranche med 55 nye virksomheder, der alle vil have spiludvikling som deres kerneområde. I disse virksomheder skabes i projektets levetid 398 nye arbejdspladser, og der er derfor en tæt sammenhæng mellem projektets målgruppe og projektets målsætning.

 

Virksomhederne vil blive etableret i inkubations- og vækstmiljøer i Grenaa, Viborg, Göteborg og Skövde med udgangspunkt i erfaringerne fra 10 års dedikeret indsats i Gothia Science Park, hvis spilinkubator i dag er verdens førende. Modellen fra Gothia Science Park vil blive gjort tilgængelig for det øvrige partnerskab, og herefter tilpasset lokale forhold – men vil samtidig blive videreudviklet i tæt samarbejde med projektets partnere, så resultatet bliver en fælles skandinavisk model for vækstmiljøer. Projektets norske partner vil sprede projektets resultater i den norske del af programområdet og etablere kontakt til nye spirende vækstmiljøer i Norge, så alle tre Skandinaviske lande bliver en del af den nye model, og så modellen kan føre til etablering af nye spilvirksomheder i Norge også.

 

Konsortiet bag projektet vil have stor fokus på også at inddrage relevante aktører i bl.a. Øresundsregionen i projektets arbejde, hvilket konkret vil ske gennem etablering af en særlig referencegruppe, der derved også får indflydelse på projektets udvikling, samt optimal mulighed for at lade sig inspirere af de resultater og metoder, der udvikles i Game Hub Scandinavia. En række af disse har allerede givet tilsagn om at deltage i referencegruppen, herunder klyngesamarbejdet Media Evolution (Malmö), The Game Assembly (Malmö), Spilhuset (København) og DADIU (København).

 

Projektet vil skabe et stærkt fælles skandinavisk netværk inden for spilbranchen bl.a. via møder imellem virksomhederne i vækstmiljøerne, eksempelvis i form af fælles game jams, workshops og konferencer, hvortil også studerende på spiluddannelserne inviteres. De nye spilvirksomheder skal promoveres på de førende konferencer og arrangementer i ind- og udland, bl.a. for at tiltrække investorer, publishers og kunder.

Projektet vil bygge på de gode erfaringer fra det netop afsluttede projekt Scandinavian Game Developers, hvor der i to danske inkubatormiljøer blev skabt 22 spilvirksomheder, der stadig alle er i gang, hvor de nye virksomheder via forskningen på det svenske partneruniversitet fik omsat den nyeste viden på området til gode forretningsmodeller, og hvor grundstenen til det fælles skandinaviske netværk inden for spilbranchen blev lagt. Projektet leverede langt mere end det oprindeligt havde lovet, både med hensyn til antallet af nye virksomheder og øvrige leverancer, så det er nomineret som Regiostars 2015 projekt i kategorien ’Smart Growth’.

Vælg et tema eller søg efter projekter