Vælg et tema eller søg efter projekter

Fremtidens Spedition

Teknologisk udvikling og fokus på miljøet udfordrer transport branchen, projektet forsøger at finde løsninger.

Projektet skal tilføre betydelig ny viden om denne del af logistikområdet. Dels gennem samarbejde med virksomheder, dels gennem inddragelse af bestående forskning på de delområder hvor denne måtte findes. Internt forventes flere af vidensområderne på logistikøkonomuddannelsen at blive styrket i form af øget branchekendskab, eksempelvis ved en større indsigt i indkøb og arbejdsgange i speditionsbranchen.

Projektet vil gennem samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og andre forskningsinstitutioner øge CPH Business’ erhvervsnetværk.