Fra summativ til formativ – nye eksamensformer

Nye eksamensformer skal afspejle den virkelighed, som de studerende kommer ud i

Der blev med projektet udviklet en ny måde at afprøve de studerendes innovative kompetencer, hvor der blev lagt vægt på ikke kun summativ, men også formativ evaluering. Igennem forløbet var der fokus på at fremme de studerendes innovationskompetencer og i særdeleshed, hvordan man vurderer, evaluerer og måler disse, så man sikrer, at de studerende har erhvervet sig disse kompetencer.

Projektet var underviserinitieret, og bundede bl.a. i en stor efterspørgsel efter retningslinier og værktøjer til at vurdere innovationskompetencer, da der ikke på daværende tidspunkt var udviklet noget særligt på den del, som handler om at vurdere, evaluere og måle innovationskompetencerne. Fokus har primært været på at vurdere innovationshøjden i de artefakter, som de studerende har lavet.

Resultatet af dette projekt skal munde ud i nye eksamensformer, som kan implementeres på innovationsforløb i form af formaliserede rammer for at afprøve og måle de studerendes innovationskompetencer, således at vi sikrer både progression og reelle kompetencer, og ikke alene måler på viden og færdigheder.

Der blev endvidere udviklet en eksamensform, der afspejler det, de studerende skal ud at arbejde med efter endt uddannelse. De studerende bliver for eksempel ikke ansat til at skrive synopser. Derfor skal eksamensformen afspejle den virkelighed, som de studerende kommer ud i, dvs at den både skal være erhvervsrettet og praksisnær.

De studerende skal tilegne sig kompetencer, som de direkte kan bruge i deres erhvervsliv, og eksamen skal afspejle dette. Projektet afdækkede, hvordan man kan gå fra synopsis til en prøveform, der reelt afspejler deres fremtidige arbejdsliv.

Vælg et tema eller søg efter projekter