Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer

Vi ønsker med dette projekt at se nærmere på, om det at arbejde bevidst med udvikling af forståelse for dannelse i organisationer og blandt ledere

’Dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden’ skriver pædagogisk filosof, Thomas Aastrup Rømer, i sin nye bog FAQ om dannelse (maj 2019)

I arbejdet med litteraturstudiet Morgendagens Leder og projektleder for projektet “Dannelse i fremtidens organisationer” Karen Hoby Skannings’ deltagelse i advisory board om Fremtidens Leder hos Rigét Netværk A/S i efteråret 2018-foråret 2019, er det blevet tydeligt, at solide mellemmenneskelige og kommunikative kompetencer bliver opfattet som afgørende for den dygtige leder i fremtiden. Dette kommer meget tydeligt til udtryk i den spørgeskemaundersøgelse projektgruppen har gennemført ultimo maj 2019 blandt egne studerende på ledelse og kommunikation på Cphbusiness. Og det samme gør sig gældende i en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse som Rigét Netværk har gennemført blandt deres medlemmer i vinteren 2019

I en del af den litteratur vi har studereret, bl.a. afsnittet om 21st century leadership i Deloitte’s rapport om Global Human Capital Trends 2019, nævnes bl.a. følgende kompetencekrav til fremtidens leder: Evne til at skabe og kommunikere purpose til forskellige interessentgrupper, tro på egen evne til at lede i komplekse og flertydige situationer og evne til at motivere en divers medarbejdergruppe.

Med afsæt i ovenstående, ønsker vi med dette projekt at se nærmere på, om det at arbejde bevidst med udvikling af forståelse for dannelse i organisationer og blandt ledere vil handle om en form for paradigmeskifte snarere end blot være et spørgsmål om bestemte typer kompetenceudvikling.

Vi ønsker at udfordre virksomhedernes forståelse af forbindelsen mellem mennesket, den mangfoldige (diverse) organisation og samfundet.

Vælg et tema eller søg efter projekter