Analyse af internationale aktiviteter for virksomheder i Viborg kommune

Afdækning af små og mellemstore virksomheders internationale aktiviteter

Viden om lokale virksomheders (SMV) internationale aktiviteter bygger på nuværende tidspunkt på dels anekdoter og dels på officielle statistikker, som virksomhederne i forundersøgelsen selv betegner som ”meget mangelfulde”. Der eksisterer således en diskrepans mellem den registrerede officielle information og virksomhedernes egen opfattelse.
Nærværende projekt går bag om de officielle statistikker, og belyser de internationale aktiviteter nærmere for derigennem at skabe et bedre datagrundlag og samtidig skabe grobund for målrettede aktiviteter.
Som afledt effekt vil der kunne identificeres potentielle lokale brancheklynger og potentielt opstilles hypoteser om virksomhedernes præferencer for internationaliseringsmetodik.
Ovenstående betyder, at den internationale erhvervsfremmeservice, som Viborg Kommune og Viborg Erhvervsråd yder, kan målrettes yderligere.

Vælg et tema eller søg efter projekter