Æstetik, Design & Entreprenørskab

Et Phd-projekt, der undersøger kreativ entreprenant identitet, performativitet og intra-aktioner gennem visuelle metoder.

Ph.d.-projektet er en kombination af en visuel undersøgelse af kreativ entreprenørskabsidentitet blandt primært professionelle i den kreative branche og sekundært studerende på kreative uddannelser. Studiet af den kreative entreprenørskabsidentitet vil søge at fortolke og beskrive intra-aktive konstitueringsprocesser blandt professionelle og studerendes livsverden via visuelt orienteret feltarbejde og interview med afsæt i visuel etnografi, ny materialisme / agential realisme samt filosofisk hermeneutik og fænomenologi.

Vælg et tema eller søg efter projekter