Hop til indhold

​​Unge medarbejders udvikling af personlige kompetencer i Ejendomsadministrationsbranchen​

I samarbejde med virksomheder fra Ejendomsadministrationsbranchen afprøves, hvordan unge ejendomsadministratorer kan udvikle deres personlige kompetencer.

Via vores forstudie har vi identificere et viden gap hos ejendomsadministrationsvirksomhederne, da virksomheder her udtrykte et stort behov for udvikling af ejendomsadministratorernes personlige kompetencer. Branchens aktører har ikke den nødvendige viden til at imødekomme denne udfordring. 
 
Projektet har til formål konkret at få afdækket branchens reelle behov for udvikling af de unge medarbejderes personlige kompetencer samt rammer hvori udviklingen kan ske.  
 
Målgruppen er unge nuværende og kommende medarbejdere indenfor ejendomsadministration. 
 
Der skal udarbejdes et literature review og indledende interviews for at afdække teorien og det reelle behov for tilegnelse eller udvikling af personlige kompetencer.  
 
På baggrund af resultater fra ovenstående vil der udvikles workshops, som skal afholdes i virksomheder indenfor branchen med henblik på afprøve forskellige tiltag for at udvikle de unge medarbejders personlige kompetencer. 
 
Resultatet forventes at være en afklaring af, hvorledes og i hvilken form tilegnelse eller udvikling af personlige kompetencer indenfor denne sektor skal håndteres for at sikre de rette medarbejdere i fremtiden. 

Vælg et tema eller søg efter projekter