Unge ledere

Hvordan sikres et stærkt rekrutteringsfelt af kvalificerede og kompetente unge ledere til morgendagens ledelsesudfordringer?

På baggrund af viden fra forskningsrapporten Ledelse af unge 2, udarbejdet af Cphbusiness i 2018, blev udfordringen med unge ledere, der har svært ved at indtræde i lederrollen, identificeret.

En analyse fra DI viser, at andelen af ledere over 50 år er steget fra 35% i 2010 til 44% i 2019.  Vi står derfor over for et omfattende generationsskifte på ledelsesgangene, hvor det i stigende grad er de unge ledere under 30 år, der skal sikre Danmarks konkurrenceevne og evne til vækst. 


De unge ledere er ikke trænede i at forholde sig til sig selv som ledere, hvilket skaber udfordringer i deres professionelle virke som ledere.
(Kilde: C.
Espinoza & J. Schwarzbart, J. Zenger & J. Folkman 2015).   

Vælg et tema eller søg efter projekter