Hop til indhold

Undersøgelse af signifikante faktorer til forklaring af den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020

I projektet afdækkes viden omkring signifikante variable, der forklarer den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004-2020.

Forskningsprojektet vil tage udgangspunkt i  et eksisterende data- og vidensgrundlag funderet i et forskningsprojekt omkring spekulative prisbobler (Bach 2019).

Med inspiration fra Lars Bachs forskningsprojekt omkring spekulative prisbobler (Bach 2019) tager dette forskningsprojekt udgangspunkt i selvsamme teori- samt datagrundlag med variable for dansk økonomi. Datagrundlaget i projektet Spekulative prisbobler var afgrænset til perioden 1. kvartal 2004 til og med 4. kvartal 2019. I dette projekt er samtlige datavariable for dansk økonomi blevet opdateret frem til  4. kvartal 2020 med udvidelse af variable for fritidshusmarkedet i region Syddanmark (Finans Danmark 2021). Datagrundlaget er således udgangspunktet, hvorpå analyserne foretages mhp. at kunne forklare aktiviteten på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020.

Projektets teoretiske ståsted baseres på et litteratur review for teorien anvendt i projektet Spekulative prisbobler (Bach 2019), hvor der tages udgangspunkt i Minskys teori om ”The Financial Instability Hypothesis” (Minsky 1992), (Dymski 2010). I teorien optræder et velkendt begreb, ”Minsky Moment”, der betegner, når et aktivs pris kollapser og herefter kommer i en såkaldt ”Minsky Crises”. Minskys teoretiske bidrag har leveret variable som henholdsvis den korte og lange rente samt den økonomiske vækst i BNP, udlånsvæksten, arbejdsløsheden og aktiekursudviklingen i vores datagrundlag. Adfærdsøkonomerne har en stor plads i de teoretiske bidrag til teorierne, hvilket har sit naturlige udspring i, at det er en klassisk opfattelse, at prisbobler til en vis udstrækning styres af irrationel adfærd.

Formålet med dette forskningsprojekt er dog ikke at afdække irrationel adfærd i forbindelse med handel af fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004-2020, men derimod at afdække viden for hvilke variable, der er signifikante i forhold til at kunne forklare aktiviteten. I tidligere videnskabelige undersøgelser er lineær regression blevet anvendt til forudsigelse af boligpriser (Dubin 1998a), hvormed det er videnskabelig funderet, at lineær regression kan anvendes som metode hertil (Clarida, Gali, and Gertler 2000), (Bos, Franses, and Ooms 2002).

Forskningsspørgsmål (arbejdsspørgsmål)
Hvilke faktorer på henholdsvis boligmarkedet og i samfundsøkonomien har været afgørende for den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004-2020?

Med det formål at afdække konkret viden for udviklingen på fritidshusmarkedet i region Syddanmark samt hvilke faktorer, der har været udslagsgivende for den forhøjede aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020, opstilles nedenstående analysepunkter.

  1. Der foretages deskriptive analyser for udviklingen på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020. Dertil foretages en korrelationsanalyse for sammenhænge mellem de forklarende variabler, der udgør datagrundlaget for nedenstående analyser.
  2. Der foretages analyse af variabler for dansk økonomi og fritidshusmarkedet mhp. afdækning af, hvilke variable der direkte har været influerende og signifikante i forhold til at kunne forklare den stigende aktivitet samt efterspørgsel på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i 2004-2020.
    • Afdække viden omkring signifikante variable med opstilling af en lineær regressionsmodel til forklaring af salgstiden for fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020.
    • Afdække viden omkring signifikante variable med opstilling af en lineær regressionsmodel til forklaring af den realiserede handelspris per for fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020.
    • Afdække viden omkring signifikante variable med opstilling af en lineær regressionsmodel til forklaring af prisafslaget i procent for fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020.
    • Afdække viden omkring signifikante variable med opstilling af en lineær regressionsmodel til forklaring af antallet af handler for fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020

Vælg et tema eller søg efter projekter