Udviklingstendenser på Ejendomsmæglermarkedet

Anses digitalisering som trussel mod ejendomsmæglermarkedet, hvilke kompetencer skal mæglerne besidde i fremtiden og hvorfor selvsalg ikke truer branchen.

Hovedformålet med projektet er at undersøge og belyse udviklingstendenser i den danske ejendomsmæglerbranche i et 5-7 årigt fremtidsperspektiv. Projektet laves i to dele: den første del ”Ejendomsmæglernes syn på branchens udviklingstendenser” blev lavet på baggrund af interviews og spørgeskemaundersøgelse udsendt til danske ejendomsmæglere, som er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE). Den anden del ”Boligsælgernes syn på ejendomsmæglermarkedet og branchen” tager udgangspunkt i efterspørgselsiden/kundesiden af markedet for ejendomsmæglerservice, hvor vi via et spørgeskema har spurgt om boligsælgernes syn på markedet, bl.a. for at få undersøgt hvilke egenskaber man vægter højest, når man vælger en ejendomsmægler til at sælge sin ejendom og hvordan vurderer man den service, som ejendomsmæglerne leverer.

Vælg et tema eller søg efter projekter