Transportens Innovationsnetværk

Fremmer innovationsevnen indenfor transport- og logistiksektoren

Projektet fokuserer på udvikling af konkrete værktøjer til at fremme innovationsevnen indenfor transport- og logistiksektoren – og derved fremtidssikre dansk transport.

Transport- og logistiksektorens konkurrenceevne i fremtiden afhænger af vores teknologiske førerskab. Vi skal derfor kunne trække på nye og mere effektive teknologier samt ny viden.

Transportens Innovationsnetværk skal øge muligheden for at samle aktørerne i transportkæderne på tværs af faggrænser, identificere behov for nye teknologier og ikke mindst sikre implementering af den nye teknologi.

Transportens Innovationsnetværk vil

  • Styrke matchmaking mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesmiljøer
  • Styrke samspillet mellem interessenter i transportbranchen og interessenter i relaterede brancher bl.a. energi- og infrastrukturbranchen
  • Styrke transportbranchens konkurrenceevne gennem øget innovation
  • Sikre viden- og informationsspredning til glæde specielt for små og mellemstore virksomheder gennem demonstrationsprojekter
  • Sikre dansk deltagelse i de europæiske rammeprogrammer og støtte op omkring sammensætning af ansøgninger med dansk deltagelse

Vælg et tema eller søg efter projekter