Milleniums som potteplanteforbrugere på Instagram

Hvorfor og hvordan udstiller Millennials deres brug af indendørsplanter på Instagram – og hvad betyder det for branchens kommunikation med dem?

I projektet forsøger vi at få en forståelse for, hvorfor Millennials finder det interessant at udstille deres brug af planter, og hvordan de kommunikerer omkring planter på Instagram, med henblik på bedre at kunne tilrette markedskommunikationen til segmentet i fremtiden. Projektet kombinerer et netnografisk studie med fokusgruppeinterviews, hvor studerende har bidraget til dataindsamlingen gennem deres eksamensforløb og derigennem oplevet en høj relevans af deres læringsudbytte.

Vælg et tema eller søg efter projekter