I Tråd Med Verden

Hvordan kan håndarbejde og design skabe social inklusion for etniske minoritetskvinder?

Om I tråd med verden

I Tråd Med Verden (ITMV) er et projekt som kombinerer social inklusion, uddannelse og design. Omdrejningspunktet er ITMVs værksteder, hvor etniske minoritetskvinder dagligt kommer og arbejder med håndarbejde og får undervisning og støtte. Projektet er forankret i to værksteder i Ishøj og Rødovre, beliggende midt i boligområder, hvor de fleste af projektets deltagere bor. Dertil havde projektet en overgang egen butik på Saxogade, Vesterbro i samarbejde med Settlementet.

Design og håndarbejdstraditioner

Mange af kvinderne i projektet har kendskab til håndarbejdstraditioner og –teknikker fra deres hjemlande. Dette er et uudnyttet potentiale for designere og kunstnere, som ønsker at få produceret håndarbejde af høj kvalitet og med et godt formål. Kvinderne på værkstedet udvikler og producerer forskellige designprodukter for etableret danske designere, virksomheder, kunstnere eller KEAs designstuderende. I ITMV arbejdes der med håndarbejdsteknikker såsom strik, hækling, broderi og syning og sideløbende tilbydes bl.a. danskundervisning, gymnastik, samfundsfag og netværksaktiviteter.

Værdiskabelse og fællesskab

Formålet med projektet at fremme social, økonomisk og kulturel inklusion af udsatte etniske minoritetskvinder i det danske samfund, forbedre kvindernes selvværd, udvide deres netværk og øge deres beskæftigelsesmuligheder.

Gennem håndarbejdet får ITMVs deltagere succesoplevelser, motivation og fællesskab. De udvikler sig sprogligt, lærer at tage ansvar for arbejdsopgaver, at samarbejde og indgå i projekter med mange forskellige mennesker. De oplever at blive værdsat for deres kompetencer og at kunne bidrage med noget værdifuldt til fællesskabet – både lokalt og i forhold til samarbejdspartnere. Håndarbejde og design fungerer således som omdrejningspunkt for at skabe øget mulighed for beskæftigelse, netværk og livskvalitet for målgruppen.

For KEA har samarbejdet med ITMV været en mulighed for at skabe forskelligartet uddannelsesforløb, hvor de studerende kan optræne kompetencer indenfor håndarbejde, få erfaring med socialt entreprenørskab, samt lokalproduktionens muligheder og udfordringer. ITMV har ligeledes været anvendt som case for udannelsesforløb i f.eks. Sustainable Fashion and Communication, som har udviklet formidlingsmateriale om projektet. Med samarbejdet har KEAs studerende og ITMVs kvinder, således kunne lære af hinanden.

Vælg et tema eller søg efter projekter