Fremtidens Markedsføring

Problemstillinger, metoder og kompetencer i en markedsføring kontekst i dagens Danmark, og forventninger til udviklingen indenfor de nærmeste 3 år.

Vi søger de fremtidige aktiviteter som en virksomhed kan foretage for at fremme afsætningen af en idé, et produkt eller en serviceydelse.

Vi vil identificere og prioritere konkrete markedsdrevne problemstillinger som er drivkræfter for udviklingen i fremtidens markedsføring.

Vi vil opnå konkret viden om måder og metoder der arbejdes med markedsføring i dag, og hvordan man forventer at denne vil udvikle sig indenfor de nærmeste 3 år.

Vi vil søge de informationer og den viden som findes i krydsfeltet mellem virksomhedernes markedsbearbejdning, kundernes oplevelse af udbud/efterspørgsel og de kompetencer og ressourcer virksomhederne har for at udnytte krydsfeltet.

Vores synsfelt vil være SMV virksomhedernes og vi vil basere vores dataindsamling på virksomhedernes perception af deres kunder/markeder/konkurrenter.

Vi vil perspektivere den skabte viden ved at syntetisere:

Hvilke markedsførings kompetencer savner erhvervene for at kunne forbedre/bevare konkurrencekraften i det mere og mere digitale marked?

Hvilke tiltag skal til for at virksomhedernes udfordringer bliver imødekommet?

Hvordan sikrer vi at virksomhedernes værdiskabelsen i forhold til markedet drives af markedsførings kompetencer og indsigter?

Vælg et tema eller søg efter projekter