Hop til indhold

Evaluering af Diplomuddannelsen i ledelse

Grounded Theory som metode og fremtidig pædagogik?

Med afsæt i metoden Grounded Theory indsamler undervisere på Diplomuddannelsen i ledelse data fra ca. 25 ledere og deres organisationer. Formålet med projektet er at opnå og formidle viden om effekten af leder-uddannelse, og ud fra dette bidrage til udvikling af både indhold og form af leder-uddannelse på diplomniveau.

Der er i 2016 gennemført et forprojekt, hvor Søren Voxted fra SDU i samarbejde med EASJ har udviklet og afprøvet en ny evalueringsmetode baseret på Grounded Theory.  Metoden har været afprøvet på 3 ledere, og i maj 2016 er resultaterne inkl. en metodeguide (se vedlagte bilag) præsenteret på et undervisermøde.

I dette projekt skal ca. 8 undervisere med supervision fra SDU gennemføre observationsstudier m.v. på hver 3 ledere, der har gennemført Diplomuddannelsen i ledelse. Projektet igangsættes 1. september 2016 og forventes afsluttet med afrapportering og evt. artikelskrivning i efteråret 2017.

Vælg et tema eller søg efter projekter