A designerly approach to visual field engagement

Becoming through diffractive image-making and entangled visions in a Copenhagen immigrant youth context

Ph.d., der i teori og praksis undersøger fotografiets æstetiske, transformative og participatoriske potentialer i en designantropologisk kontekst.  Projektet tager afsæt i en række nymaterialistiske og feministiske tænkninger, samt konceptuelt fotografi og designforskning. Det konkrete feltengagement finder sted blandt en gruppe unge immigrantpiger, og her undersøges sammenhænge imellem agens, billedproduktion, identitet og tilblivelsesprocesser.

Vælg et tema eller søg efter projekter