Den organisatoriske Perspektivmodel

Den organisatoriske Perspektivmodel kan anvendes af ledere på alle niveauer i forhold til at kvalificere ledelsesbeslutninger.

Med afsæt i Kvadrantmodellen (Tønnesvang 2013) som grundmodel udvikles en ny model ud fra principperne i Mixed Methods (evt. suppleret med Karl Tomms kontekstuelle spørgsmål), hvor et undersøgelsesdesign tilrettelægges som en situationstilpasset kombination af kvalitative og kvantitative metoder.

.

Vælg et tema eller søg efter projekter