Datadrevet forretningsudvikling i startups

Startups kan gå fra proof-of-concept til proof-ofbusiness ved optimal udnyttelse af data og dermed sikre højere overlevelsesrate.

”Datadrevet forretningsudvikling i Startups” adresserer det forhold, at rigtig mange startups har store udfordringer ved at gå fra proof-of-concept fase til proof-of-business, hvilket i praksis betyder, at mange stopper deres aktiviteter, inden der er gået 18 måneder fra lancering.

Projektet arbejder ud fra en antagelse om at systematisk anvendelse af data som redskab for forretningsudvikling har et stort potentiale hos startup virksomheder. Forudsat at anvendelsen af data kan sættes i de operative rammer, der modsvarer virksomhedernes ressourcer.

Igennem en eksplorativ undersøgelse blandt nuværende og tidligere startups, afdækkes de mest generelle og fremtrædende barrierer og udfordringer som startups oplever i forhold til at kunne vækste virksomheden. Dette vil være med særligt fokus på deres anvendelse af data som et værktøj til forretningsudvikling.

Undersøgelsens anden del er rettet imod at finde måder hvorpå startups kan identificere, hvilke Key Performance Indicators i deres data, der er essentielle for at lige præcis deres forretning kan udvikles.  Slutproduktet for projektet er således en række praksisnære anbefalinger til, hvordan mindre startups med fordel kan implementere data i den videre forretningsudvikling.

Succeskriterier

  • 10% af startups i Region hovedstaden får kendskab til anbefalinger inden udgangen af 2019
  • Inkubatorer på Cphbusiness får et redskab til øget overlevelsesrate med 20% inden for 2 første år
  • En stigning på 20 % af dimittender fra Cphbusiness der fortsætter i startups
  • Præsentere anbefalinger i vækst/iværksætter miljøer min. 10 gange i 2018/2019
  • Cphbusiness opretter EVU hold til startup i “Disciplined Entrepreneurship – 24 steps to a successful startup” og “fra startup til scaleup”

Vælg et tema eller søg efter projekter