Brancheglidning mellem handel og service

Hvordan arbejder servicevirksomheder med handel og hvordan arbejder handelsvirksomheder med service? 

Brancheglidningen (konvergensen) mellem service og handel fortsætter: Servicevirksomheder driver også handel (fx fitnesscentre, der sælger fitnessbeklædning og kosttilskud) og detailhandel leverer også serviceydelser (fx kurser). Inden for e-handel er service, særligt transport til kunderne, blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Nogle nye apps, fx Good to Go, har både en servicedel (platformen) (B2B) og en handelsdel med varesalg (B2C). 

Denne udvikling må betragtes som egentlig transformativ og have betydelige konsekvenser for disse erhverv.  

Denne udvikling er der også undervisere på Serviceøkonomuddannelser og Handelsuddannelser, der har blik for. Men de servicespecifikke og handelsspecifikke modeller og teorier, der anvendes til at forstå erhvervenes virksomheder tager ikke højde for brancheglidningen mellem service og detailhandel. Modellerne fra serviceteori tager ikke højde for fx logistik og lager; modellerne fra handelsteori tager ikke højde for service management systemet. Der er behov for at få viden om, hvordan virksomheder i de to erhverv integrerer service og handel, herunder fx hvordan virksomheder håndterer, at personale både skal levere en service og sælge en vare. 

Problemformulering:

Hvordan arbejder servicevirksomheder med handel og hvordan arbejder handelsvirksomheder med service? 

Vælg et tema eller søg efter projekter